Natuur

Planten langs de GTA

Welk stuk je ook volgt van de GTA: de bloemenrijkdom is groot, zeker in het begin van de zomer. Edelweiss, Turkse en oranjelelies. Orchideeën, anemonen en gentianen in allerlei vormen en kleuren: tijdens je GTA-tochten zie je gegarandeerd veel van die planten.

Vooral de Cottische, Maritieme en Ligurische Alpen zijn erg soortenrijk: je vindt er alpiene en mediterrane soorten naast elkaar.

Bekijk foto’s

Welke dieren kan je zien langs de GTA?

Vrij algemene zoogdieren langs de hele GTA zijn de gems en de marmot. Ook reeën komen veel voor.

Op sommige plaatsen kan je ook steenbokken waarnemen: vooral rond de Monviso en in het natuurpark van de Maritieme Alpen. In de zomermaanden zoeken ze de hogere regionen op. Ze houden zich vaak op in de buurt van passen en berghutten. Steenbokken zijn helemaal niet schuw: soms kan je ze tot op enkele meters naderen.

Wel schuw zijn herten. Ze zijn vrij talrijk in het Gran Bosco di Salbertrand. De moeflon is dan weer een opvallende bewoner van de Maritieme Alpen. Ook de wolf is zich over de Italiaanse Alpen aan het verspreiden, maar de kans dat je er een in het vizier krijgt is nagenoeg nihil. Beren ten slotte, zijn al lang uitgestorven in dit deel van Italië.

Alle vogelsoorten langs de GTA opnoemen, is natuurlijk onbegonnen werk. Opvallende vogels die je wel eens te zien krijgt zijn de raaf, de alpenkauw of de notenkraker. Grote roofvogels zijn er ook: torenvalken, buizerds, en af en toe een steenarend. Ook de lammergier wordt soms gesignaleerd: onder andere boven het Susadal en in de Maritieme Alpen.

Foto’s van planten en dieren langs de GTA

Advertenties